Хонорарно ангажирани наставници

  • g_popatanasov

    Академик, д-р Ѓорѓи Поп-Атанасов,
    професор:

    – Староеврејски јазик;;
    – Свето писмо на Стариот завет.