Соработници

 • v_nedeski

  Отец, м-р, Владо Недески,
  асистент:

  – Литургика;
  – Хеортологија.

 • b_mitevski

  Отец, Бобан Митевски,
  асистент:

  – Догматика;
  – Споредбено богословие.

 • n_gjurcinoski

  Ѓакон, м-р Николче Ѓурѓиновски,
  асистент:

  – Црковно-словенски јазик;
  – Историја на македонскиот народ;
  – Историја на помесни православни цркви;
  – Руски јазик;
  – Современа историја на МПЦ.

 • s_celeski

  Ѓакон, м-р Сашо Целески,
  асистент:

  – Црковно право;
  – Брачно право;
  – Црковна архитектура со христијанска уметност;
  – Канони и правила на православната црква.

 • k_trajanov

  Ѓакон, м-р Кирче Трајанов,
  асистент:

  – Вовед во теологија;
  – Омилитика;
  – Мисија на православната црква.

 • a_jovkovska

  д-р Анета Јовковска, асистент:

  – Христијанска педагогија;
  – Христијанска методика на наставата;
  – Ислам;
  – Дидактика.

 • D_Anev

  м-р Дарко Анев, асистент:

  – Вовед во Свето писмо на Новиот завет;
  – Свето писмо на Новиот завет;
  – Старогрчки јазик.

 • B_Grambozov

  м-р Борче Грамбозов, асистент:

  – Библиска историја со археологија;
  – Вовед во Светото писмо на Стариот завет.

 • B_Grambozov

  м-р Виктор Недески, асистент:

  – Хеортологија;
  – Црковна архитектура со христијанска уметност;
  – Историја на помесните православни цркви;
  – Историја на македонскиот народ.