Распоред

П О Н Е Д Е Л Н И К            
Вовед во теологија Вовед во теологија Философија Философија Црковно пеење I Црковно пеење I  
Старогрчки јазик III Старогрчки јазик III Старогрчки јазик III   Свето писмо на Стариот завет – егзегеза I Свето писмо на Стариот завет – егзегеза I  
Православно богословие 16-19 век Православно богословие 16-19 век Догматика I Догматика I Догматика I Догматика I  
Пастирско богословие I Пастирско богословие I Пастирско богословие I Пастирско богословие I Пастирско богословие I Пастирско богословие I  
В Т О Р Н И К            
Вовед во теологија Вовед во теологија Философија Философија Старогрчки јазик I Старогрчки јазик I Старогрчки јазик I
Свето писмо на Стариот завет – егзегеза I Свето писмо на Стариот завет – егзегеза I Свето писмо на Новиот Завет – егзегеза I Свето писмо на Новиот Завет – егзегеза I Црковно пеење II/ Биб. учење за воспитанието Црковно пеење II/ Биб. учење за воспитанието Црковно пеење II/ Биб. учење за воспитанието
Православно богословие 16-19 век Православно богословие 16-19 век Апологетика Апологетика Свето писмо на Новиот Завет – егзегеза III Свето писмо на Новиот Завет – егзегеза III  
Христијанска педагогија Христијанска педагогија Омилитика I Омилитика I Омилитика I Омилитика I  
С Р Е Д А            
Библиска историја со Археологија Библиска историја со Археологија Библиска историја со Археологија Библиска историја со Археологија Староеврејски јазик I Староеврејски јазик I Староеврејски јазик I
Свето писмо на Новиот Завет – егзегеза I Свето писмо на Новиот Завет – егзегеза I Историја на христијанската црква I Историја на христијанската црква I Свето писмо на Стариот завет – егзегеза I Свето писмо на Стариот завет – егзегеза I  
Историја на Македонската православна црква I Историја на Македонската православна црква I Свето писмо на Новиот Завет – егзегеза III Свето писмо на Новиот Завет – егзегеза III Апологетика Апологетика  
Христијанска педагогија Христијанска педагогија Христијанска педагогија Хеортологија Литургика I Литургика I  
Ч Е Т В Р Т О К            
Црковнословенски јазик I Црковнословенски јазик I Руски јазик I Руски јазик I      
Патрологија I Патрологија I Историја на христијанската црква I Историја на христијанската црква I Црковнословенски јазик III Црковнословенски јазик III Црковнословенски јазик III
Догматика I Догматика I Христијанска етика со аксетска теологија I Христијанска етика со аксетска теологија I Историја на МПЦ I Историја на МПЦ I  
Литургика I Литургика I Хеортологија Хеортологија Литургика I Литургика I  
П Е Т О К            
Библиска историја со Археологија Библиска историја со Археологија Англиски јазик Ι Англиски јазик Ι Англиски јазик Ι Црковнословенски јазик I  
Англиски јазик ΙΙ Англиски јазик ΙΙ Патрологија I Патрологија I   Англиски јазик ΙΙ  
Христијанска етика со аксетска теологија I Христијанска етика со аксетска теологија I Историја на помесните православни цркви Историја на помесните православни цркви Историја на помесните православни цркви Историја на помесните православни цркви  
Црковно право Црковно право Црковно право Црковно право Црковно право Црковно право