Распоред

 

 

 

 

 

П О Н Е Д Е Л Н И К  
Црковнословенски јазик I Црковнословенски јазик I Црковнословенски јазик I Старогрчки јазик I      
Старогрчки јазик III Старогрчки јазик III Старогрчки јазик III Црковнословенски јазик III Црковнословенски јазик III Црковнословенски јазик III  
Догматика I Догматика I Догматика I Догматика I Апологетика Апологетика  
Канонско право I Канонско право I Канонско право I Канонско право I Канонско право I Канонско право I  
В Т О Р Н И К  
Вовед во теологија Вовед во теологија Философија Философија Старогрчки јазик I Старогрчки јазик I  
Свето писмо на Стариот завет – егзегеза I Свето писмо на Стариот завет – егзегеза I Свето писмо на Новиот Завет – егзегеза I Свето писмо на Новиот Завет – егзегеза I Црковно пеење III/ Биб. учење за воспитанието Црковно пеење III/ Биб. учење за воспитанието Црковно пеење III/ Биб. учење за воспитанието
Свето писмо на Новиот Завет – егзегеза III Свето писмо на Новиот Завет – егзегеза III Апологетика Апологетика Православно богословие 16-19 век Православно богословие 16-19 век  
Христијанска педагогија Христијанска педагогија Омилитика I Омилитика I Омилитика I Омилитика I  
С Р Е Д А  
Философија Философија Библиска историја со Археологија Библиска историја со Археологија Црковно пеење I Црковно пеење I  
Свето писмо на Новиот Завет – егзегеза I Свето писмо на Новиот Завет – егзегеза I Историја на христијанската црква I Историја на христијанската црква I Свето писмо на Стариот завет – егзегеза I Свето писмо на Стариот завет – егзегеза I  
Историја на Македонската православна црква I Историја на Македонската православна црква I Свето писмо на Новиот Завет – егзегеза III Свето писмо на Новиот Завет – егзегеза III Православно богословие 16-19 век Православно богословие 16-19 век  
Пастирско богословие I Пастирско богословие I Пастирско богословие I Пастирско богословие I Пастирско богословие I Пастирско богословие I  
Ч Е Т В Р Т О К  
Англиски јазик Ι Англиски јазик Ι Црковно пеење I Црковно пеење I Вовед во теологија Вовед во теологија  
Патрологија I Патрологија I Историја на христијанската црква I Историја на христијанската црква I Свето писмо на Стариот завет – егзегеза I Свето писмо на Стариот завет – егзегеза I  
Догматика I Догматика I Христијанска етика со аксетска теологија I Христијанска етика со аксетска теологија I Историја на МПЦ I Историја на МПЦ I  
Мисија на Православната Црква Мисија на Православната Црква Мисија на Православната Црква Мисија на Православната Црква Христијанска педагогија Христијанска педагогија Христијанска педагогија
П Е Т О К  
Библиска историја со Археологија Библиска историја со Археологија Англиски јазик Ι Англиски јазик Ι      
Англиски јазик ΙΙΙ Англиски јазик ΙΙΙ Патрологија I Патрологија I Англиски јазик ΙΙΙ    
Христијанска етика со аксетска теологија I Христијанска етика со аксетска теологија I Историја на помесните православни цркви Историја на помесните православни цркви Историја на помесните православни цркви Историја на помесните православни цркви  
Литургика I Литургика I Литургика I Литургика I Литургика I