Професори

 • r_grozdanoski

  Протоѓакон, д-р Ратомир Грозданоски,
  редовен професор:

  – Вовед во Свето писмо на Новиот завет;
  – Свето писмо на Новиот завет;
  – Старогрчки јазик.

 • s_sandzakoski

  Отец, д-р Стефан Санџакоски,
  редовен професор:

  – Патрологија;
  – Христијанска етика со аскетска теологија.

 • a_girevski

  Протопрезвитер, д-р Ацо Гиревски,
  редовен професор:

  – Пастирско богословие;
  – Агиологија;
  – Парохиска администрација.

 • g_gjorgjeski

  д-р Ѓоко Ѓорѓевски, редовен професор:

  – Библиска историја со археологија;
  – Вовед во Светото писмо на Стариот завет;
  – Свето писмо на Стариот завет – егзегеза.

 • p_zlateski

  м-р Петко Златески, вонреден професор:

  – Македонско црковно пеење – теорија;
  – Црковно пееење;
  – Типик;
  – Апологетика;
  – Историја на религии.


 • Отец, д-р Милан Ѓорѓевиќ, вонреден професор:

  – Философија;
  – Психологија;
  – Протестантизам;
  – Православно богословие на XX век.

 • d_borisov

  Ѓакон, д-р Дејан Борисов, вонреден професор:

  – Историја на христијанската црква;
  – Историја на Македонската православна црква.

 • m_girevska

  д-р Мaрија Гиревска, лектор:

  – Англиски јазик;
  – Македонска преродба.