Контакт

Православен богословски факултет

ул. „Загребска“ бр.29 Скопје

 • Декан
  Проф. д-р Дејан Борисов

  Тел: ++3892 30 92 875
  Fax: ++3892 30 92 875
  e-mail: dekan@pbf.edu.mk

 • Секретар:
  м-р Билјана Петковска

  Тел: ++3892 30 92 872
  Fax: ++3892 30 92 872
  e-mail: sekretar@pbf.edu.mk

 • Библиотека:

  Тел: ++3892 30 92 871
  Fax: ++3892 30 92 871
  e-mail: biblioteka@pbf.edu.mk