Македонски духовни композиции

Изведува: Словенечки октет

Димитар Златанов Градоборски
Велико Славословие глас 6-7

Калистрат Зографски
Достојно Јест глас 4

Василиј Младенов
Со Свјатими Упокој глас 4

Илија Хаџи Димзов
Отца и Сина Глас 8