Деканат

 • g_gjorgjeski

  Декан
  Проф. д-р Ѓоко Ѓорѓевски

  – Тел: ++3892 30 92 875
  – Fax: ++3892 30 92 875
  – e-mail: dekan@pbf.edu.mk


 • Продекан за меѓународна соработка
  Проф. д-р Милан Ѓорѓевиќ

  – Тел:
  – Fax:
  – e-mail: