Соработници

 • b_mitevski

  Отец, Бобан Митевски,
  асистент:

  – Црковнословенски јазик;
  – Социјална теологија.

 • n_gjurcinoski

  Ѓакон, м-р Николче Ѓурѓиновски,
  асистент:

  – Литургика.

 • k_trajanov

  Ѓакон, м-р Кирче Трајанов,
  асистент:

  – Вовед во теологија;
  – Омилитика;
  – Мисија на православната црква.

 • D_Anev

  д-р Дарко Анев, асистент:

  – Вовед во Свето писмо на Новиот завет;
  – Свето писмо на Новиот завет;
  – Старогрчки јазик.

 • B_Grambozov

  м-р Борче Грамбозов, асистент:

  – Догматика.

 • B_Grambozov

  м-р Виктор Недески, асистент:

  – Агиологија;
  – Хеортологија;
  – Историја на помесните православни цркви.

 • B_Grambozov

  д-р Стефан Гоговски, асистент:

  – Вовед во теологија;
  – Црковна уметност со архитектура.


 • д-р Илче Мицевски , асистент:

  – Апологетика;
  – Канонско право.