200 години од објавувањето на “Огледало” на игумен Кирил Пејчиновиќ

На одбележувањето на јубилејот – 200 години од објавувањето на “Огледало” на игумен Кирил Пејчиновиќ – Тетоец во Лешочкиот манастир.