Прием во кабинетот на Архиепископот г.г. Стефан (29.10.2010)

Денес во кабинетот на Архиепископот г.г. Стефан беа примени гостите: проф. д-р. Велимир Стојковски, ректор на Скопскиот универзитет „Св. Кирил и Методиј“, проф. д-р. Ацо Гиревски, декан Богословскиот факултет „Св. Климент Охридски“, и м-р Илија Пиперкоски, генерален секретар на УКИМ. (Преземено од www.mpc.org.mk)