ИЗВЕСТУВАЊЕ ОД ПРИЕМНИОТ ИСПИТ ЗА ПРВИОТ УПИСЕН РОК

ИЗВЕСТУВАЊЕ ОД ПРИЕМНИОТ ИСПИТ
ЗА ПРВИОТ УПИСЕН РОК

НА ПРАВОСЛАВНИОТ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – СКОПЈЕ  ЗА 2018/2019 ГОДИНА

Кандидати кои го положија приемниот испит:

1.Данаил Данаилов – Повардарска епархија (95 поени)

2.Глигор Тасев – Скопска епархија (86 поени)

3.Никита Јанев – Брегалничка епархија (84 поени)

4.Давид Стојановски – Скопска епархија (75 поени)

5.Ивица Давидовски – Скопска епархија (74 поени)

6.Филип Иванишевиќ – Европска епархија (68 поени)

7.Спас Пиличков – Повардарска епархија (56 поени)

8.Слободан Темелковски – Европска епархија (55 поени)