ИЗВЕСТУВАЊЕ

Во тек е пријавувањето за спортски натпревари на Универзитетски Спортски Сојуз на УКИМ, право на учество имаат студенти на прв, втор и трет циклус на студии родени во периодот: 01.01.1990 до 31.12.1999.

Потребно е да се достават следниве лични податоци до главниот координатор на екипата Јане Глигороски: име, презиме, адреса на живеење, матичен број и број на индекс најдоцна до 12.03.2018 година.

Студентите можат да учествуваат во следниве спортови: футсал, кошарка, ракомет, одбојка, пинг-понг, шах, тенис, куглање, стрелаштво (стрелање со воздушна пушка).