Јавен повик за учество на XXI Ораторска вечер ,,Иво Пухан”

Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј
Правен факултет ,,Јустинијан Први
во Скопје

Организациониот одбор на Ораторската вечер ,,Иво Пухан” објавува

ЈАВЕН ПОВИК

за учество на XXI Ораторска вечер ,,Иво Пухан”

Сите заинтересирани за учество на XXI Ораторска вечер ,,Иво Пухан” можат да се пријават најдоцна до четврток (9.11.2017) на следната е-адреса: t.mucunski@pf.ukim.edu.mk.

Првата средба на учесниците ќе се одржи во петок (10.11.2017) во 12 часот во Салата за состаноци на Правниот факултет ,,Јустинијан Први” во Скопје.

Повикот е отворен за студенти од сите три циклуси студии на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј”.

Организационен одбор на Ораторската вечер ,,Иво Пухан”