НА 19 НОЕМВРИ 2016 ГОДИНА ЗАПОЧНУВААТ ПРЕДАВАЊАТА ЗА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ

Се известува дека изведувањето на наставата од Втор циклус студии при Православниот богословски факултет „Свети Климент Охридски“ ќе започне в сабота, на 19 ноември 2016 година. Распоредот на предавањата ќе може да се преземе овде.

Истовремено се потсетува дека се уште е можно пријавување на заинтересирани кандидати за втор циклус студии на вториот уписен рок во периодот од 9 до 20 јануари 2017 (види Конкурс). Сите дополнителни информации околу условите за условите за запишување, потребната документација, организацијата и временскиот распоред на студиите, заинтересираните кандидати може да ги добијат на Факултетот.