НАУЧНА ДЕБАТА НА ТЕМА: ПОЛИТИКАТА И РЕЛИГИЈАТА

НАУЧНА ДЕБАТА
на тема:
ПОЛИТИКАТА И РЕЛИГИЈАТА
Организатори:
Македонско политолошко друштво
Православен богословски факултет
„Свети Климент Охридски“ – Скопје

 

 

 

П Р О Г Р А М А
13.12.2018 год. Место: Богословски факултет – Скопје

 

 10.00     Поздравни обраќања на научната дебата:

 • Проф. д-р Никола Јанкуловски, Ректор на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје,
 • М-р Даријан Сотировски, Директор на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи
 • Проф. д-р Ѓоко Ѓоргевски Декан на Православниот богословски факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје  
 • Доц. д-р Марјан Ѓуровски, Претседател на Македонското-политолошко друштво

 

10.30  Воведничари  на научната дебата:

 • Митрополит Европски г. Пимен, Македонска Православна Црква
 • Проф. д-р Цане Мојаноски, Факултет за безбедност – Скопје
 • Проф. д-р Хасан Џило, Факултет за исламски науки – Скопје
 • Проф. д-р Милан Ѓорѓевиќ, Продекан на Православниот богословски факултет – Скопје

Модератор: проф. д-р Владимир Божиновски, Правен факултет-Скопје

 

Панел 1

 • Проф. д-р Александар Спасеновски, Правен факултет – Скопје
 • Проф. д-р Ратомир Грозданоски, Православен богословски факултет – Скопје
 • Проф. д-р Славејко Сасајковски, ИСППИ при УКИМ – Скопје

 

14.00-14.30   Дискусија/ Заклучоци од Дебата/  Затворање