Најновиот број од списанието Occasional Papers on Religion in Eastern Europe посветено на јубилејот – 50 години автокефалност на Македонската православна црква

Со одлука на Третиот црковно – народен собор, на 17 јули 1967 година, точно 200 години од укинувањето во 1767 година, повторно е возобновена Охридската архиепископија како Македонска православна црква. На денешен ден, пак, на 19 јули 1967, е извршен чинот на прогласување на автокефалноста за време на свечената архиерејска литургија отслужена во црквата „Света Богородица Перивлепта“ во Охрид.

Тоа е поводот и меѓународното списание Occasional Papers on Religion in Eastern Europe да посвети цел број на јубилејот – 50 години од прогласувањето на автокефалноста на Македонска православна црква- Охридска архиепископија.

Volume 37, Issue 4 (2017) Special Issue on the Fiftieth Anniversary of the Declaration of the Autocephaly of the Macedonian Orthodox Church

Текстовите на списанието, кое е подготвено со поддршка и од Православниот богословски факултет „Свети Климент Охридски“ – Скопје, можете да ги погледнете и преземете на следниве линкови:

Frontmatter
Paul B. Mojzes

Macedonian Orthodox Church in the Context of Balkan and European Orthodoxy
Gjoko Gjorgjevski

Restoration of the St. Clement’s Ohrid Archbishopric- Patriarchat as the Macedonian Orthodox Church and Ohrid Archbishopric
Aleksandar Trajanovski

Road to the Restoration of the Ohrid Archbishopric
Dejan Borisov

Church Life in Macedonia During World War II
Mikhail Vitalyevich Shkarovsky

Ohrid Literary School in the Period of Tzar Samoil and the Beginnings of the Russian Church Literature
Gjorgi Pop-Atanasov

The Thousand-Year Spiritual Tradition of Lesnovo Monastery in Macedonia
Ilija Velev

Macedonian-Romanian Church Relations
Ruzhica Cacanoska

The Odyssey of Archbishop Gavril-s Translation of the Bible
Marija Girevska

Monastic Traditions and Practices in Macedonia and Their Implications in Modern Times
Maja Angelovska-Panova

St. Naum of Ohrid Macedonian Orthodox Church Community in Triengen, Switzerland (1992-2017)
Aco Gorevski

Photo Edition MOC-OA

Нека е честит јубилејот и за многу години!