СООПШТЕНИЕ

Се известуваат студентите дека во тек е пријавувањето за спортски натпревари на Универзитетски Спортски Сојуз на УКИМ.
Право на учество имаат студенти на прв, втор и трет циклус на студии родени во периодот од 01.01.1990 до 31.12.1999.
Потребно е да се достават следниве лични податоци до претседателот на СППБФ: име, презиме, адреса на живеење, матичен број и број на индекс најдоцна до 24.02.2017 година.