Меѓурелигиски форум на тема: „Местото и улогата на религиозната жена во општеството“

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

На 05.04.2019 година (петок), со почеток во 10, 30 часот, во салата „Архиепископ Доситеј“ на Православниот богословски факултет „Свети Климент Охридски“, ќе се одржи меѓурелигиски форум на тема:

 „Местото и улогата на религиозната жена во општеството“

Влезот е слободен