Меѓународен научен собир „Свети Наум Охридски и словенската духовна, културна и писмена традиција“ во Охрид

По повод одбележувањето на 1100-годишнината од упокојувањето на свети Наум Охридски Чудотворец, на 4 ноември, во Конгресниот центар на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Охрид започна Меѓународниот научен собир „Свети Наум Охридски и словенската духовна, културна и писмена традиција“. За животот и дејноста на ученикот на браќата Кирил и Методиј, како и за неговото значење во афирмацијата на Охридската духовна и книжевна школа, на собирот учествуваат експерти и слависти од Македонија, но и од 15 научни центри од Хрватска, Литванија, Германија, Италија, Русија, Словачка …

Прием во кабинетот на Архиепископот г.г. Стефан (29.10.2010)

Денес во кабинетот на Архиепископот г.г. Стефан беа примени гостите: проф. д-р. Велимир Стојковски, ректор на Скопскиот универзитет „Св. Кирил и Методиј“, проф. д-р. Ацо Гиревски, декан Богословскиот факултет „Св. Климент Охридски“, и м-р Илија Пиперкоски, генерален секретар на УКИМ. (Преземено од www.mpc.org.mk)