ПБФ „Свети Климент Охридски“ на одбележувањето на денот на високото образование на УКИМ

Штандот на Богослословскиот факултет „Свети Климент Охридски“ на одбележувањето на

Отворен ден на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“

во Скопје.

Во продолжение следуваат фотографии од настанот.