Посета на Националната универзитетска библиотека „Свети Климент Охридски“ – Скопје

На 31. 10. 2018 година, студентите од прва година на Православниот богословски факултет „Св. Климент Охридски“ – Скопје, ја посетија Националната универзитетска библиотека „Свети Климент Охридски“ каде се одржа претставување на библиотичниот фонд и беа претставени стари ретки црковнословенски ракоиси. Потоа тоа беше одржан отворен час по предметот философија во холот на библиотеката.

Благодарност до НУБ за гостопримството и одличниот прием.