Skip to content
К О Н К У Р С
   

Православниот богословски факултет

„Свети Климент Охридски“ - Скопје, објавува


К О Н К У Р С

    за запишување на редовни и вонредни студенти во I година во академската  2016/2017 година


    Право на упис на Православниот богословски факултет имаат кандидати од православна вероисповед, кои завршиле богословија или гимназија со положена матура, државна или меѓународна. На Факултетот може да се за запишат и кандидати кои завршиле гимназија и положиле училишна матура. Исто така, на Факултетот може да се конкурира и со друго средно образование, но само со одобрение од Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква. Сите кандидати освен богословите, полагаат и приемен испит.
 

Доколку на конкурсот се пријават поголем број од предвидениот број кандидати, селекцијата ќе се врши врз основа на успехот од средното образование.
    На конкурсот кандидатите, во оригинал или заверен препис, ги поднесуваат следниве документи:
    1. пријава за запишување;
    2. оригинални свидетелства за сите класови;
    3. документ за положена државна матура (оригинално свидетелство за завршено средно образование);
    4. свидетелство за свето крштение од храмот, каде што е крстен;
    5. одобрение за студии од надлежниот епархиски архиереј;
    6. лекарско уверение;
    7. потврда за уплатени 1.000,оо денари на жиро-сметката  на Факултетот, за студентски програми за кои се врши проверка на знаењата и умеењата по повеќе предмети.
    8. кандидатите   кои   конкурираат   за   запишување   како   вонредни студенти, освен горенаведените документи, поднесуваат и потврда дека се во работен однос или дека се редовни студенти на некој друг факултет.
    

Кандидатите своите документи ги доставуваат во Службата за студентски прашања при Факултетот, на 17 и 18 август 2016 година, за првиот уписен рок, на 5 септември 2016 година за вториот уписен рок и на 15 септември за трет уписен рок.
    Приемните испити се полагаат на 22 август за првиот уписен рок, на 6 септември 2016 година за вториот уписен рок.
    Резултатите од приемниот испит ќе бидат објавени на 26 август за првиот уписен рок и на 13 септември 2016 година за вториот уписен рок.
  

За оваа академска година ќе се примат 50 редовни и 50 вонредни кандидати.

   •    При запишувањето кандидатите поднесуваат: индекс, студентска легитимација и пријавни листови;
   •    Три фотографии (2 фотографии со димензии 3,5x4,5 и една со димензии 2x3);
   •    Потврда за уплатени 700,оо денари за студентски билтен и за библиотечен фонд, на жиро сметката: 300000000352534 при Комерцијална банка А.Д. Скопје.
   •    Запишување на кандидатите: 29 и 30 август за првиот уписен рок и на 13 и 14 септември за вториот уписен рок.
 
                                                                                                                                                                                                                                                                  Д е к а н

                                                                                                                                                                                                                                                        Проф. д-р Ѓоко Ѓорѓевски
                                                                                                                                    
                                                                                    

 
Ректорот на Московската духовна академија во посета на Македонија
Делегација од Московската духовна академија (МДУ), предводена од Архиепископот Верејскиј г. Евгениј, ректор на Академијата, е  во официјална посета на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ (УКИМ) до 13-ти јуни.

Анализата на  деканот на Православниот богословски факултет „Свети Климент Охридски“, Скопје, проф. д-р Ацо Гиревски во врска со посетата погледнете ја на следниов линк.

 
Faculty of Orthodox Theology in Skopje
 Faculty of Orthodox Theology in Skopje

Saint Clement of Ohrid Faculty of Orthodox Theology in Skopje was founded in 1977 by the Macedonian Orthodox Church – Archdiocese of Ohrid. The Theology Faculty has been recognized as a direct successor and restorer of the University of St. Clement which was founded 1122 years ago. With the Cooperation Agreement between the Holy Synod of MOC and UKIM the Faculty today is a member of Ss. Cyril and Methodius University in Skopje.

The faculty staff is composed of fifteen professors and prominent collaborators. This year we are celebrating our 35th Jubilee. Up to now 1332 students have participated in the programs of the Faculty and 334 students have successfully completed their undergraduate studies. The number of enrolled students estimates 150 students per year of which 2/3 are full-time students.

Повеќе...
 
<< Почеток < Пред 1 2 3 4 5 Следно > Крај >>

Лист 1 од 5Помош за Бигорскиот манастир

Сите што сакаат да се вклучат во возобновувањето на Бигорскиот манастир можат да донираат на следните жиро-сметки:
Денарска жиро-сметка:
500-000000-3835-65
Стопанска банка А.Д. Битола

Девизна жиро-сметка:
МПЦ Дебарско-кичевска епархија
Бигорски манастир Свети Јован Крстител
IBAN MK07500701000133139
Депонент: Стопанска банка А.Д. Битола
SWIFT STBBMK22

Телефони за донација:
070 / 075 / 077  143 444