ИЗВЕСТУВАЊЕ

Согласно препораките за справување со состојбата предизвикана од ‎Ковид19, од 1 ноември 2020 година, администрацијата на Факултет ќе ‎работи само во вторник и четврток од 9 до 14 часот.‎
Во овој период нема да се изведуваат ниту предавања, вежби, ‎консултации, колоквиуми и испити со физичко присуство.‎
Од Деканатот